Sähköauton latausasemaa hankittaessa tulee ottaa huomioon niin auton, latausaseman kuin asennuskohteena toimivan kiinteistön tai paikan erityistarpeet. Kun toimit yhteistyössä alan edelläkävijöiden kanssa, varmistat, että latauspiste tulee olemaan pitkäaikainen ratkaisu ja pysyy mukana autojen ja sähköverkon nopeassa kehityksessä. Sähköautot tulevat yleistymään mukavaa tahtia, siksi latauspistettä harkitessa tulisi huomioida myös tuleva tarve. Yhden latauspisteen sijaan saattaa olla hyödyllistä varata valmiudet useammalle latauspisteelle.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää taloyhtiöille ja vuokrataloyhteisöille avustusta sähköautojen latauspisteiden asentamista varten. Avustuksilla edistetään sähköautojen latausmahdollisuuksien yleistymistä ja sähköautokannan kasvua. ARA-avustuksen saaminen edellyttää latausvalmiuden rakentamista vähintään viidelle latauspisteelle. Avustuksen määrä on 35 % toteutuneista kustannuksista ja korkeintaan 90 000 euroa (tilanne 8/2019). Avustettavien kustannusten piiriin kuuluvat mm. tarvekartoitus, suunnittelu, sähköpääkeskuksen muutostyöt ja latauslaitteet, mikäli ne ovat tuen saajan omistuksessa.

Auton kotilatauspisteen hankinta tulee aloittaa selvittämällä auton latauspisteen tyyppi. Sähköalan ammattilainen kartoittaa kohteesi ja antaa ehdotuksen latausaseman asennukseen. Latausasema voi olla esimerkiksi seinään kiinnitettävä silloin, kun voidaan hyödyntää autotallia tai katosta. Seisova pylväsmallinen latauspiste soveltuu parhaiten pihamaalle. Jos latauspiste sijaitsee kaukana sähköpääkeskuksesta muutostyöt saattavat vaatia esimerkiksi kaivuutöitä. Käyttöönotto-opastuksella varmistamme, että sähköauton lataus sujuu yhtä huolettomasti kuin sen suunniteltu.

Tarjoamme sähköauton latauspisteen toteutukseen joustavaa rahoitusta.

Sähköauton akkujen lataamiseen tarkoitetun kotilatausaseman asennustyöt oikeuttavat myös kotitalousvähennykseen. Lisätietoa saat Verohallinnon sivuiltaLöydät sähköautojen lataukseen liittyvää tietoa myös Elfinin Kodin sähköoppaasta.