Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste.

8.10.2018

Rekisterin ylläpitäjä

Aavasaksan Sähkö Oy
Neulojankatu 9
95450 Tornio

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Joni Ylioinas
Aavasaksan Sähkö Oy
Verkkotehtaankatu 9
95450 Tornio

040 831 3272
joni@aavasaksansahko.fi

Rekisterin nimi

Aavasaksan Sähkö Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakastietoja käytetään asiakkassuhteen yhteydenpitoon työn suunnittelun osalta sekä toteutetun työn laskutukseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään asiakkaasta seuraavia tietoja:

  • nimi
  • työkohteen osoite
  • laskutusosoite
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • tilaushistoria ja muut sovitut toimenpiteet
  • mahdollinen suoramarkkinointikielto

lisäksi yritysten osalta:

  • yrityksen nimi
  • yrityksen y-tunnus

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin asiakastiedot saadaan asiakkaalta yleensä suullisesti, puhelimessa, sähköpostilla tulleesta tarjouspyynnöstä tai muusta tilausta koskevasta viestinnästä.

Rekisterin käyttö

Asiakasrekisterissä olevia henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon sekä laskutukseen.

Rekisterin luovutus

Tietoja voidaan luovuttaa ja siirtää rekisterin pitäjän tai sen alihankkijoiden yksiköille henkilötietolain ja EU:n tietosuoja-asetuksen asettamin rajoituksin sekä viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, mutta mikäli tällainen tarve tulisi se toteutetaan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamin ehdoin.

Rekisterin säilytys

Rekisteriä säilytetään suomessa sijaitsevalla tietokoneella tiloissa joihin ulkopuolisilla ei ole asiatonta pääsyä. Asiakasrekisteri on käytössä vain sillä henkilökunnalla, joka operoi tilauksia, työnohjausta ja laskutusta. Rekisteritiedot voivat olla myös teknisesti ylläpitäjän valtuuttaman teknisen tuen nähtävissä järjestelmässä, mutta tuki toimii rekisterinpitäjän valtuuttamana ja käsittelee tietoja vain rekisterinpitäjän lukuun.

Tarkastusoikeus

Käyttäjällä on pyynnöstä oikeus tarkistaa tiedot, jotka hänestä rekisterissä säilytetään. Tietojen tarkistamiseksi käyttäjän tulee olla yhteydessä rekisterinpitäjään.

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Muuttaakseen omia tietojaan rekisterissä, rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on mahdollista poistaa tiedot käyttäjärekisteristä lähettämällä poistopyynnön sähköpostilla tai lähettämällä allekirjoitetun pyynnön rekisterinpitäjän osoitteeseen.

Ilmoitusvelvoite henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava henkilötietoihin kohdistuvista tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa. Mikäli loukkauksesta on todennäköisiä haittavaikutuksia rekisteröidylle, on rekisterinpitäjän ilmoitettava tapahtuneesta myös rekisteröidylle.

Verkkosivuston evästeet

Yrityksen verkkosivustolla on käyttössä myös evästiedostot, joilla järjestelmä yksilöi käyttäjän selaimen ja siten mahdollistaa sivuston eri toimintoja sivuston käyttäjälle. Sivustolla käytetään myös kolmannen osapuolen evästeitä, eli käytännössä Google Analytics -kävijäseurantaa, joka käyttää evästeitä sivuston kävijämäärien mittaamiseen. Lisäksi mahdolliset muut sivuston toiminnalliset lisäosat voivat käyttää evästetiedostoja, näitä lisäosia ovat normaalisti erilaiset sosiaalisen median sovellukset. Evästetiedostoja käsitellään täysin automaattisesti palvelimella, eikä rekisterinpitäjä pysty tunnistamaan niistä sivuston yksittäistä käyttäjää.

Sivuston käyttäjä voi halutessaan estää omassa Internet-selaimessaan evästeiden käytön, mutta tuolloin emme voi varmistaa että sivuston toiminnot ovat käyttäjän käytettävissä. Evästetiedostot käyttäjä voi myös tyhjentää itse evästetiedostot selaimestaan käyttämänsä Internet-selaimen ohjeiden mukaisesti.